Poliesportiu municipal Sanfeliu L'H

Àrea mèdica


És l'àrea més important del Centre de salut. Una condició indispensable per ser abonat del Poliesportiu Municipal Sanfeliu és passar un control mèdic, que es pot realitzar al mateix Poliesportiu o fora del centre. Si detectem una patologia, es coordina un equip de professionals: el metge, el preparador físic, el fisioterapeuta i el dietista, si escau, per tal de garantir una pràctica física segura i saludable per als nostres abonats.

Al Poliesportiu es poden realitzar 3 classes de controls mèdics esportius:

Control mèdic esportiu

Destinat a tothom; consta de l'anamnesi o història clínica de l'abonat, una prova antropomètrica, una prova espiromètrica i un electrocardiograma.

En què consisteix el control mèdic esportiu?
  • La fitxa mèdica
  • L'examen antropom`tric
  • L'examen morfològic
  • L'examen de la capacitat respiratòria
  • L'examen cardiològic
  • La prova d'esforç (segons determinació mèdica)
 Control mèdic esportiu amb prova d'esforç  És igual que l'anterior però s'hi afegeix una prova d'esforç, així les dades són personals i no orientatives a l'hora de planificar entrenaments individuals i plantejament dels objectius.

Control mèdic esportiu per a federats

Destinat a esportistes que practiquen alguna disciplina federada i necessiten passar un control mèdic.


CONTROL MÈDIC ESPORTIU NO ABONAT ABONAT
Inicial i Programes municipals 28,40 € 24,40 €
Federats 16,00 € 13,00 €
Prova d'esforç 50,10 € 38,30 €

Periodicitat: anual
Carrer Estronci, 60, 08906 L'Hospitalet de Llobregat
Telèfon: 93 402 40 10 - Correu: infopmsf@l-h.cat