Abonament Baixa Temporal
Modalitat d'abonament sense cap dret d'accés, però amb dret de reserva de l'abonament sense tornar a fer front a cap despesa d'inscripció. El temps mínim d'abonament a baixa temporal és de 2 mesos, a excepció de justificació mèdica.

Infantil 
(de 6 a 14 anys)

7,50 €

Jove 
(de 15  a 20 anys)

7,50 €

Adult 
(de 21 a pensionista)

7,50 €

Gent Gran 
(pensionistes i 
discapacitats =>33%

7,50 €


 

Carrer Estronci, 60, 08906 L'Hospitalet de Llobregat
Telèfon: 93 402 40 10 - Correu: infopmsf@l-h.cat